Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Έγιναν οι πρώτες ενέργειες για την μεταστέγαση του Δημαρχείου


Υποβλήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξης” του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού πρόταση για την υλοποίηση πράξης με τίτλο “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων”.


Πρόκειται για το κτίριο του πρώην Πανεπιστημίου στην Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, όπου προβλέπεται να στεγασθούν οι υπηρεσίες του Δήμου και να δημιουργηθεί στο υπόσκαφο τμήμα του κτιρίου αίθουσα – πολυχώρος 200 θέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου